עמותת "מדור לדור"

מי אנחנו?

חזון
קהילת היהודים ההרריים גאה במורשתה ובערכיה התרבותיים, מעודדת מנהיגות חברתית משפיעה ומחויבת לחברה הישראלית ולבניין הארץ.

 

יעוד
הקמה ופיתוח גרעינים קהילתיים ברחבת ישראל, איתנים, יציבים ובני קיימא המשפיעים, מעורבים ומקדמים את סביבתם.


ערכי היסוד
כבוד האדם, אהבת הארץ, יהדות וציונות, לימוד והתמקצעות, ערבות הדדית, שקיפות, שוויוניות, שותפות, אותנטיות, קבלת האחר, אמון.

על העמותה

הארגון שם לו למטרה לחזק, להעצים ולבנות את הדור הצעיר של הקהילה גם על יד ליווי אישי וקבוצתי שיסייע להם בבניית חייהם הבוגרים, מתוך רצון לאפשר להם שילוב טוב יותר במרקם החברתי בישראל.
בשנת 2003 החלה להתארגן תנועה חברתית של צעירים בני קהילת היהו דים ההרריים )יוצאי קווקז( ביישובי הנגב: שדרות ובאר שבע. הצעירים פיתחו מענים לאתגרי וצרכי הקהילה. ההתמקדות הייתה ועודנה בתחומי ילדים, נוער, צעירים וקשישים. הצעירים הקימו מסגרות פעילות חינוכיות ומרכזים קהילתיים והגדילו משמעותית את מספר הצעירים הניגשים להשכלה גבוהה, לצד בניית תשתית למעורבות ואחריות חברתית.
בעקבות הצלחות אלו, החליטו הצעירים לשכפל את מודל המעורבות בקהילה ובשנת 2010 הקימו ארגון ארצי: "מדור לדור" להקמה ופיתוח גרעינים קהילתיים ברחבת ישראל, איתנים, יציבים ובני קיימא המשפיעים, מעורבים ומקדמים את סביבתם. פעילות "מדור לדור" מתמקדת בערים בהן יש ריכוז גבוה של קהילת היהודים ההרריים. את הגרעינים מוב ילים רכזות ורכזים, צעירים בני המקום, שרואים עצמם מחויבים לעשייה הח ברתית, קידום קליטת העולים והשתלבות היהודים ההרריים במרקם החברתי הישראלי.

בעלי תפקידים

יו"ר העמותה
- אל"מ במיל' שמואל אדם
אל"מ במיל', שמואל אדם, מכהן כיו"ר עמותת מדור לדור.
מנכ"ל העמותה
- סטס מרדכייב
בוגר תואר ראשון בכלכלה, מייסד העמותה
מנהלת כספים
- שרית חנוכייב
מנהלת תחום ילדים וגיל הרך
- גילה רובינוב
בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, רכזת ארצית
מנהלת שיווק ופרסום
- פולינה אליאסף כהן
בוגרת תואר ראשון בלוגיסטיקה