דו"חות

בחירת שנת מס

אישור ניהול תקין לשנת 2018

אישור ניהול תקין של העמותה לשנת 2018.

אישור סעיף 46

כל התרומות לעמותת "מדור לדור" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

דוחו"ת כספיים לשנת 2016

דוחו"ת כספיים שנחתמו על ידי רואה חשבון, מציגים את מאזן ההוצאות לשנת 2016.