עמותת מדור לדור

מדור לדור קמה ביוזמת צעירים בני קהילת היהודים ההרריים (יוצאי קווקז) ופועלת משנת 2010 לפיתוח קהילות משימתיות ברחבי הארץ. את הקהילות מובילים. צעירים בני המקום, שרואים עצמם מחויבים לעשיה החברתית בערבים ולקידוםקליטה והשתלבות היהודים ההרריים.

מספרים עלינו