ארגון נוער


ארגון הנוער 'מדור לדור' מבוסס על 4 עקרונות חינוכיים שעל ידם הארגון יוצר מעגלים של קשר בין ורב דורי, קשר זה מייצר הווה עם עוגנים בעבר ובעתיד, מחזק את גיבוש הזהות של החניך שנמצא בתהליכי חיפוש ולמידת עצמית.

הקשר הבין והרב דורי בא לידי ביטוי בכלל שכבות הגיל, הבוגרים (גרעין בוגר) שצומחים בארגון ומהווים מודל לחיקוי עבור שכבות הגיל הצעירות (ח'-י"ב). לאורך הפעילויות הקבוצתיות השנתיות החניכים יוצאים להגשמה (התנדבות) עם הדור הוותיק, דור ההורים ועם הילדים. יחד עם זאת, דרך ההגשמה נעשיר את הסיפור הקהילתי והנרטיב הישראלי ונייצר חברה ישראלית רבת פנים, נכיר את פניה הרבות של החברה, נוביל את החברה לראות את פניה של קהילת היהודים הרריים ונחזק את הסברה שהשונות מהווה נכס ולא מחסום. לאורך השנה נציין אירועים אשר ייתנו מנוף וחשיפה לשאר הקהילות והמגזרים בחברה הישראלית ויחזקו את תחושת השייכות של החניכים. ארגון הנוער 'מדור לדור' רואה בהוריי החניכים כדמות המשמעותית ביותר עבור החניכים שביחס אל הוריו הוא מעצב את זהותו כאדם. לאור זאת, 'מדור לדור' רואים במשפחה ובהורים של החניכים כדמויות משמעותיות ושותפים מלאים בתהליך שהחניכים עוברים בארגון ועל המחנכים להשקיע בחיזוק הקשר שלהם ושל החניך עם משפחתו.

מלבד האחריות של המחנכים בארגון 'מדור לדור' כלפי ההורים מתפתחת ערבות הדדית, אחריות כלפי הקהילה, כלפי כל אחד מחברי הארגון 'מדור לדור' וכלפי הכלל המתבסס על כלל חז"ל "כל ישראל ערבים זה לזה". הערבות הדדית בארגון באה לידי ביטוי על ידי אחריות שכל חניכי הארגון לוקחים על חבריהם, סיוע לדור הוותיק, דור ההורים והילדים. דרך פעולת הערבות ההדדית החניכים נחשפים לקשר הרב והבין דורי. דמות בוגר ארגון 'מדור לדור' שואף לבוגר המהווה עתודה למנהיגות חברתית שחיים עם משפחותיהם בקהילה ונוטלים אחריות על עצמם, על הסובבים אותם ועל החברה כולה במדינת ישראל.
ההשפעה הייחודית של ארגון הנוער 'מדור לדור' על בני הנוער וצעירים בקהילה היא קהילה עוטפת המעודדת מנהיגות חברתית אשר מבוססת על ערכי 'מדור לדור'.