הכנה לכיתה א'


עמותת 'מדור לדור' שמה לה למטרה לקדם מוביליות חברתית כלכלית בקרבם ילדים ונוער החיים בפריפריות הגאוגרפיות חברתיות.

תוכנית "מעבר בטוח" נועדה לסייע לילדים מהפריפריה הגאו חברתית לקראת העלייה לכיתה א' ולהעניק הזדמנויות שוות.

ההכנה לבית הספר היסודי כוללת; חיזוק אוצר המילים, ניצני מודעות מורפולוגית ופונולוגית, הבנת העיקרון האלפביתי, כל אלו ועוד יעניקו לילדים "נחיתה רכה" בתוך המערכת הבית ספרית.

בעקבות העיסוק לרוב בילדיי עולים ובני עולים, נמצאים ילדים רבים בפערים לימודיים, תרבותיים (בעיקר בתחום השפה) וחברתיים (תרגול למידה בצוות). מטרה נוספת של תכנית זו הינה להקנות כלים, מיומנויות והרגלי למידה שיתנו "נקודת זינוק" טובה יותר לילדים לפני המעבר לכיתה א'. אנו שואפים לקדם כל ילד כך שיוכל למצות את מירב הפוטנציאל האישי שלו. לחזק את הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות בקרב המשתתפים.

בהכנה מעשירים את עולם הידע, בדגש על העשרה שפתית. הקניית מיומנויות חברתיות ושיפור יכולת ההסתגלות לחברה חדשה על ידי שיתוף ההורים בכל תהליך ההתפתחות בתכנית המעבר.

ההורים שותפים מלאים בתהליך ההתפתחות והלמידה ופעילים לאורך כל התהליך דרך זו מחזקת את הקשר בין ההורה לילד ומאפשרת תהליכי למידה מקבילים.