מועדוניות


מועדונית 'מדור לדור' מהווה מענה כמסגרת תומכת לאחר סיום שעות הלימודים אשר כוללת ארוחה חמה, עזרה והכוונה בהכנת שיעורי הבית, למידה נכונה למבחנים המקדמת הצלחה, פעילויות העשרה, חוגים המעודדים מצוינות ויצירתיות וחיבור למורשת וחיזוק ערכים קיימים ועל ידי כך חיבור יותר טוב עם ההורים. זאת על ידי יצירת רצף בין בית הספר לשעות אחר הצהריים, מניעת שוטטות ואפשרות להורים לעבוד.