מלגות לסטודנטים


מלגות לסטודנטים מלגות לסטודנטים
עמותת 'מדור לדור' מעניקה מלגות לסטודנטים מקהילת יהודי קווקז החיים בפריפריה הגאוגרפית חברתית  מתוך אמונה בחשיבות ההשכלה הגבוהה, עידוד מעורבות, אחריות חברתית וקהילתית.

הסטודנטים ב'מדור לדור' מהווים מודל לחיקוי עבור שכבות הגיל הצעירות אותם הם פוגשים במרחב הפעילות ומאפשרים עבורם תודעה ללימודים גבוהים ,צמיחה והתפתחות אישית.
יחד עם זאת, הסטודנטים מפתחים כישוריי חיים, מיומנויות הדרכה, הנחייה, הובלה ועוד.
הסטודנטים כבוגרים משכילים הופכים לפעילים חברתיים  ומשפיעים במרקם החברתי בו הם חיים ופועלים,  מקדמים את הערכים עליהם גדלו ומשמרים את המורשת והקשר הבין והרב דורי בעזרת התנדבויות עם קשישים ונוער.
המלגות מוענקות לסטודנטים בתחומי לימוד שונים ומאפשרות להם להיחשף למרקם החברתי ולעשייה משמעותית למען הקהילה והחברה כולה.