אודי אדם


אודי אדם
נשיא העמותה

אלוף במיל', מכהן כנשיא העמותה