סטס מרדכייב


סטס מרדכייב
מנכ"ל העמותה

בוגר תואר ראשון בכלכלה, מייסד העמותה