שמואל אדם


שמואל אדם
יו"ר העמותה

אל"מ במיל', מכהן כיו"ר העמותה