שרית חנוכייב


שרית חנוכייב
מנהלת כספים

סטודנטית לתואר ראשון במנהל מדיניות ציבורית