הצהרת בריאות הילד/ה לפעילות מועדונית באופקים

פרטי הילד/ה

*
*
*

פרטי ההורה

*
*
*

הצהרות