• הרקפת 6, שדרות 8703106 ישראל

מדור לדור - לפיתוח מנהיגות וקהילות צעירות (ע"ר)