כתב הסכמה - העברת מידע מצה"ל לארגון
*
*
*

אישור צילום

*