כתב הסכמה - פרסום מידע אודות משתתף בפעילות של עמותת "מדור לדור" ואישור פרוסם תמונות.

תודה רבה על שיתוף פעולה! הינך מהווה מקור השראה עבור דור העתיד!
*
*

אישור צילום

חתימה

*