הצהרת בריאות הילד/ה לפעילות חנוכה 2020, בנחל עשן

פרטי הילד/ה

*
*
*

פרטי ההורה

*
*
*

הצהרות