בשנת 2003 החלה להתארגן תנועה חברתית של צעירים בני קהילת היהודים ההרריים (יוצאי קווקז). הצעירים פיתחו מענים לאתגרי וצרכי הקהילה. ההתמקדות הייתה ועודנה בתחומי ילדים, נוער, צעירים וקשישים. הצעירים הקימו מסגרות פעילות חינוכיות ומרכזים קהילתיים והגדילו משמעותית את מספר הצעירים הניגשים להשכלה גבוהה, לצד בניית תשתית למעורבות ואחריות חברתית.

בעקבות הצלחות אלו, החליטו הצעירים לשכפל את מודל המעורבות בקהילה ובשנת 2009 הקימו ארגון ארצי "מדור לדור" להקמה ופיתוח גרעינים קהילתיים ברחבי ישראל, איתנים, יציבים ובני קיימא המשפיעים, מעורבים בסביבתם.

פעילות "מדור לדור" מתמקדת בערים בהן יש ריכוז גבוה של קהילת היהודים ההרריים הנמצאים באזורים בפריפריות הגאוגרפיות חברתיות.


חברי גרעין 'מדור לדור'
צעירים בוגרי צבא/שירות לאומי, אקדמאיים, אנשי חינוך, בעלי מקצועות חופשיים וכו' שרואים עצמם מחויבים לעשייה החברתית והשתלבות היהודים ההרריים במרקם החברתי ישראלי, חברי הגרעין חיים כחלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית. הקו המנחה של כלל התכניות שמפעיל הגרעין הוא בניית זהות אישית המחוברת למוצא ולא מתכחשת אליו, חיזוק המורשת המסורתית וחיבור לכלל ישראל מתוך מקום של עוצמה והבנה שיש לבני הקהילה מה לתרום לחברה.
חברי הגרעין מגבשים סביבם חזרה את הקהילה שהתפרקה, מהווים מודל לחיקוי עבור בני הנוער ואוזן קשבת לכלל בני הקהילה. הדגש על בניית הזהות והחיבור למסורת גורם לחיזוק מעמד המבוגרים בעיני הדור הצעיר שמכיר ומכבד שוב את שורשיו וישנה עלייה משמעותית בביטחון העצמי ובגאוות היחידה.

כיום פועלים כ-250 צעירים וצעירות פעילים מידי שנה ברחבי הארץ בפרויקטים שונים ומגוונים ביניהם:
  • מלגות לסטודנטים
  • סדנאות ניהול פיננסי במשפחה
  • הדרכות הורים
  • מסע שורשים
  • סדנאות העצמה וכישורי חיים
  • קורסי העשרה (צילום, עיצוב גרפי, QA, סריגה ועוד)